top of page

Đã có quyết định cho người lao động thuê trọ được nhận tiền hỗ trợ

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng.

Người lao động thuê trọ được hỗ trợ tiền để yên tâm ổn định cuộc sống - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng).

Với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến ngày 30-6-2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1-4-2022.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm. Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ.


Với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng, người lao động cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022.

Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó.

Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trên cơ sở đề nghị của người lao động và danh sách lao động đề nghị hỗ trợ do doanh nghiệp lập, thực hiện nguyên tắc hỗ trợ, chi trả hằng tháng. Việc tổ chức chi trả thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Căn cứ quy định tại quyết định này, các quy định pháp luật có liên quan và số thực chi của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), Bộ Tài chính có trách nhiệm xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương.

Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực, UBND cấp tỉnh cần đề nghị Bộ Tài chính bổ sung tối đa bằng 70% mức dự kiến đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 28-3.

Theo: Tuổi Trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/da-co-quyet-dinh-cho-nguoi-lao-dong-thue-tro-duoc-nhan-tien-ho-tro-20220326162355005.htm

bottom of page